Pemain Timnas – W

Wahyu Hidayat (1977-1979)

Wahyu Prasetyo (2023-

Wahyu Tanoto (1980-1985)

Wahyu Tri Nugroho (2012)

Wahyu Wijiastanto (2011-2013)

Warsidi (1999-2004)

Warta Kusuma (1985)

Waskito (1972-1977)

Wawan Febrianto (2019-

Wawan Hendrawan (2019

Widodo (1973)

Widodo Cahyono Putro (1991-1999)

Wibisono (1975

Wijay (2008)

Witan Sulaeman (2021-

error: Content is protected !!